اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی،آزادی 93،برج سامان طبقه اول واحد 108
تلفنهای واحد خدمات: ٠۵١٣۶۵٨۵٢٣۴ – ٠۵١٣۶۵٨۵٢۶۶
تلفنهای واحد فروش: 98-9153065637+
ایمیل: miladshayestehfar@gmail.com