مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک

پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک – مشخصات فنی

مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک

در ذیل به مواردی در مورد مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک اشاره میکنیم:

1- پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک باید قابلیت حرکت در دو جهت پایین و بالا را داشته باشد. تغییر جهت حرکت پس‌ از تخلیه کامل افراد به‌ عهده تکنسین مقیم و مسئول پلکان برقی می‌ باشد. جهت حرکت نباید توسط مسافرین قابل‌ تغییر باشد.

2- در پلکان برقی باید حداقل ۲ حداکثر ۴ پله تخت در ورودی و خروجی جهت تسهیل پیاده شدن افراد پیش‌ بینی گردد. در صورتی‌ که ارتفاع پلکان برقی بیش‌ از ۶ متر باشد تعبیه ۳ پله تخت در ورودی و خروجی پلکان برقی الزامی است.

3- نرده‌ های پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک باید در دو طرف وجود داشته باشند. جنس دیواره‌ های آنها معمولاً فلز است. در صورتی‌ که جنس این دیواره‌ ها شیشه باشد باید از نوع شیشه ایمنی با مقاومت مکانیکی کافی و حداقل ۶ میلی‌ متر ضخامت باشد.

4- نرده‌ های هر دو طرف باید پس‌ از رسیدن به سطح افقی طبقات حداقل ۳۰۰ میلی‌ متر ادامه یابند.

5- شانه ثابت فلزی قابل تنظیم، با دندانه‌ های متناسب با شکل شیارهای پله یا تسمه در قسمت ورودی و خروجی به‌ صورت ثابت باید نصب گردد.

6- دستگیره روی نرده‌ های دو طرف پله باید متحرک و هم‌ جهت حرکت پله بوده و سرعت حرکت آن برابره سرعت حرکت پله با رواداری حداکثر 2± درصد باشد.

7- فاصله بین کناره‌ های خارجی دستگیر و دیوار یا مانع اطراف (در صورت وجود) نباید کمتر از ۸۰ میلی‌ متر باشد.

8- فاصله بین پله‌ ها و یا فاصله بین پله‌ ها و حفاظ کناری آنها نباید بیش‌ از ۵ میلی‌ متر باشد.

9- در مکان‌ های کم ترافیک جهت صرفه‌ جویی انرژی و جلوگیری از استهلاک پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک، لازم است چشم الکترونیک و یا حسگرهای مکانیکی سیستمی تعبیه گردد که در بازه‌ های زمانی عدم استفاده افراد، از سرعت حرکت دستگاه کاسته شده و یا متوقف گردد.

 

حفاظ‌ های فنی و ایمنی

1- لازم است در گوشه‌ زیر سقف طبقه فوقانی و پلکان برقی، محافظ نصب گردد.

2- قبل‌ از راه‌ اندازی پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک نسبت‌ به عملکرد کلیه سیستم‌ های ایمنی باید اطمینان حاصل نمود.

3- در محل ورود و خروج دستگیر به نرده‌ های دو طرف پله باید محافظ دست یا انگشت یا اشیاء خارجی تعبیه نمود.

4- پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک باید به سیستم ترمز و مطابق با استانداردهای ملی پلکان برقی (در صورت وجود) یا استانداردهای معتبر بین‌المللی مجهز باشند و در صورت بروز هر گونه خطای برقی، ترمز پلکان برقی باید فعال گردد و به‌ صورت آرام حرکت پله را به‌ طور خودکار متوقف نماید.

5- کنترل‌ کننده مکانیکی سرعت (گاورنر) جهت تشخیص ازدیاد یا کاهش سرعت مجاز باید در ساختار پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک پیش‌ بینی گردد.

6- جهت توقف اضطرابی حرکت پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک دکمه قرمز رنگ قابل رؤیتی در گوشه پایین سمت راست ورودی و خروجی پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک باید نصب گردد.

در پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک با طول زیاد باید دکمه‌ های اضطراری اضافی نصب شود به‌گونه‌ای که حداکثر فاصله بین آنها در پلکان برقی ۳۰ متر و در پیاده‌ رو متحرک ۴۰ متر باشد.

7- در هنگام شکستن پله، گیر کردن مانعی بین پله‌ ها یا صفحه شانه‌ ای و پاره شدن زنجیر اتصال پله‌ ها به یکدیگر باید به وسیله حسگرهای جداگانه حرکت پله متوقف گردد.

8- عرض شیار هر پله از ۵ تا ۷ میلی‌ متر و عمق آن از ۱۰ میلی‌ متر نباید کمتر باشد. سطح پله باید مانع لیز خوردن افراد شود.

9- حداکثر ارتفاع هر پله 24/0 متر و حداقل عمق 38/0 متر می‌ باشد.

10- سراسر اجزای پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک باید در کلیه ساعات کارکرد با روشنایی یکنواخت بیش‌ از ۵۴ لوکس روشن شود.

11- در سطح ورودی و خروجی پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک باید تابلوهای قابل‌ رؤیت و مقاومی حاوی نکات ایمنی و هشدار دهنده زیر نصب شوند:

الف- توجه،

ب- مخصوص عبور افراد،

پ- مواظب کودکان خود باشید،

ت- دستگیره ها را بگیرید،

ث- به کناره‌ ها تکیه نکنید.

12- تمام فضاهای پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک که نیاز به بازرسی یا تعمیر دارند باید دارای درهایی باشند که در شرایط عادی بسته باشند.

حفاظت در مقابل آتش

1- علاوه‌ بر رعایت مقررات این بخش، رعایت مقررات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت در برابر آتش الزامی می‌ باشد.

2- کناره‌ ها و زیرمهاری های اصلی پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک باید از مواد مقاوم به حریق ساخته شوند.

تبصره: برای جلوگیری از نفوذ شعله‌ های آتش یا دود می ‌توان در نقاط باز دو طبقه درهایی را تعبیه نمود. در این‌ صورت باید این درها به‌ نحوی ساخته شوند که به‌ محض رسیدن مسافران به‌ راحتی به هر دو طرف قابل باز شدن باشند.

3- در صورت وجود درهای ضد حریق بیان‌ شده در توصیه فوق، قبل‌ از روشن‌ شدن پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک، مسئول مربوطه باید از قفل نبودن این درها اطمینان حاصل نماید.

4- در صورتی‌ که سیستم اعلام حریق در اطراف پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک تعبیه‌ شده باشد، توصیه می‌ گردد به‌ نحوی به سیستم کنترل پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک مرتبط باشد که هنگام عملکرد آنها، پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک هم‌ جهت با ورود افراد به ساختمان متوقف‌ شده و در صورت صلاحدید مسئولان آتش‌ نشانی (پس‌ از خروج کامل افراد از پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک)، کلیه پلکان‌ ها و پیاده‌ روها توسط افراد مسئول در جهت تخلیه افراد از ساختمان تغییر جهت داده و حرکت نمایند.

تحویل گیری و نگهداری

1- پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک باید مطابق ضوابط این مقررات در ساختمان‌ ها نصب و راه‌ اندازی گردد و قطعات منفصل و یا مونتاژ شده آن مطابق ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران به شماره ۱-۶۳۰۳ ساخته‌ شده و پس‌ از نصب و بازرسی فنی شده باشند.

2- مسئولیت کارکرد صحیح و ایمن و مداوم پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک پس‌ از نصب و راه‌ اندازی به‌ عهده شرکت سازنده یا پیمانکار فروشنده آن می‌باشد، ولی مهندسان یا مسئولان بهره‌ برداری یا کارفرما باید طبق مفاد این مقررات و سایر موارد ایمنی و فنی مندرج در مشخصات فروشنده، پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک را تحویل بگیرند و در این زمینه مسئولیت دارند.

3- در صورتی‌ که هر یک از موارد مندرج در مقررات توسط فروشنده یا سازنده پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک و یا مواد ساختمانی رعایت نشده باشد، هر کدام در حوزه مسئولیت خود موظف به رفع مغایرت مغایرت بوده و تا زمان رفع این موارد تحویل گیری و بهره‌ برداری از پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک امکان‌ پذیر نخواهد بود.

نکته: پس‌ از تحویل گیری پلکان برقی و پیاده‌ روهای متحرک، نگهداری و سرویس ‌های منظم آن باید به ‌عهده شرکت ذی ‌صلاح گذاشته شود. هر گونه اشکال ناشی از عدم سرویس به ‌عهده نگهدارنده می ‌باشد و در صورت عدم عقد قرارداد نگهداری، مسئولیت به ‌عهده مسئولان ساختمان یا نمایندگان قانونی آنها می ‌باشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.