موارد استانداردی آسانسور ( چک لیست )

checklist15

دوستان و همراهان عزیز و گرامی

درود

فایل پیوست ( در بالای نوشته به نام cheklist15 ) این نوشته ، مواردی را ذکر می کند که یک بازرس استاندارد ، آنها را در زمان بازرسی باید بررسی کند .

نظرات برای این پست بسته شده است.