آنچه باید در مورد ترافیک آسانسور بدانیم

ترافیک آسانسور از موارد دارای اهمیت زیاد در ساختمان است. آسانسور های موجود باید قابلیت جا به جایی کافی را داشته باشند. به طوری که ازدحام در همکف یا طبقات رخ ندهد و زمان انتظار و زمان حرکت در حد قابل قبول باشد. مساحت ایستگاه اصلی باید به گونه ای پیش بینی شود تا انتظار و تردد مسافرین  در آن محل به خوبی انجام گردد. درب های آسانسور باید به نسبت نوع آسانسور و کاربری به گونه ای انتخاب شود که  به اندازه کافی پهنا داشته باشد تا سوار و پیاده شدن هم زمان بدون اشکال انجام پذیرد.

در طراحی آسانسور های تجاری و اماکن پر تردد باید این موضوع در نظر گرفته شود که در صورت خرابی و یا سرویس یکی از آسانسورها ظرفیت امکان جا به جایی مسافرین در شرایط بحرانی امکان پذیر باشد. قبل از نصب آسانسور به همان میزان که استفاده از موتور مناسب، ریل مناسب و در کل سخت افزار دارای اهمیت است، طراحی ترافیک آسانسور و چگونگی سرویس دهی به مسافران نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. همیشه سعی کنید زمان برنامه ریز با کارشناسان فروشگاه لوازم آسانسور برای طراحی این وسیله حمل و نقل ساختمان، مسئله ترافیک را نیز در نظر بگیرید.

اوج ترافیک در چه زمان هایی اتفاق می افتد؟

اغلب در ساختمان هایی که یک شرکت یا سازمان در آن مستقر می باشد ساعات اوج ترافیک اول صبح، وقت  نهار و زمان ترک محل کار در پایان شیفت می باشد. ترافیک بین طبقات در تمام روز قابل پیش بینی است. اگر ساعات شروع و پایان کار انعطاف پذیر باشد کمی از اوج ترافیک می کاهد. در ساختمان هایی که چند شرکت حضور دارند، ترافیک سنگین تر خواهد بود و زمان اوج ترافیک ها طولانی ترمی باشند. در هتل ها ترافیک دو طرفه می باشد، رفت و آمد مسافران به اتاق های شان و به طبقاتی که سرویس های عمومی دارند مثل رستوران مسیر های پر تردد خواهند بود. اگر رستوران هتل در همکف پیش بینی شود مقداری از ترافیک کاهش می یابد.

معمولا اوج ترافیک آسانسور هتل، هنگام صرف صبحانه و پس از آن خروج مسافران از هتل می باشد. برای جلوگیری از ترافیک آسانسور باید تعدادی آسانسور برای ساعات اوج ترافیک طراحی شوند. در ساختمان های مسکونی ساعت اوج اول وقت صبح و ساعتی در عصر می باشد. ترافیک یک ساختمان مسکونی بسیار کمتر از ترافیک ساختمان های تجاری و اداری و هتل ها می باشد.

آنالیز ترافیک آسانسور,ترافیک آسانسور,طراحی ترافیک آسانسور

چه عواملی در طراحی ترافیک آسانسور مؤثر هستند؟

یکی از این عوامل مؤثر، زمان مسافرگیری در ایستگاه اصلی می باشد. بسته شدن درب ها و رسیدن به اولین توقف، باز شدن درب ها و ورود و خروج مسافرین، بسته شدن درب و رسیدن به توقف بعدی، بسته شدن درب ها و رسیدن به طبقه آخر، بسته شدن درب ها و حرکت به سمت پائین، زمان توقف های احتمالی به سمت پائین، باز شدن درب ها و خروج کلیه مسافرین و استارت مجدد و حرکت به سمت ایستگاه اصلی نیز از دیگر عوامل مؤثر در طراحی ترافیک آسانسور می باشند.

منظور از آنالیز ترافیک نصب آسانسور چیست؟

آنالیز ترافیک آسانسور عبارت است از انتخاب کردن؛ تعداد، نوع، ظرفیت، سرعت و الگو ریتم پاسخ دهی به احضار ها و سایر پارامترهای ترافیکی آسانسور که آنالیز ترافیک تحلیل می کند که برای یک ساختمان چه نوع آسانسوری با حداقل هزینه می تواند پاسخ گوی ترافیک عمودی آن ساختمان باشد. به طوری که حداکثر انتظار یک شخص در زمان اوج تردد ورود و خروج به ساختمان، برابر 2 دقیقه باشد. در این صورت می توان گفت که آنالیز به صورت صحیح انجام شده است.

محاسبه ترافیک آسانسور,محاسبه تراول تایم اسانسور,آنالیز ترافیک آسانسور

برای بررسی ترافیک آسانسور و انتخاب تعداد و ظرفیت آن، باید چه اطلاعاتی در اختیار داشت؟

  • نوع کاربری ساختمان
  • تعداد طبقه هایی که آسانسور سرویس می دهد
  • ارتفاع طبقه ها
  • طبقه ورودی اصلی
  • تعداد نفرات استفاده کننده در هر طبقه

به یاد داشته باشید که تمهیدات در طراحی باید به گونه ای باشد که با  در نظر گرفتن عوامل ترافیک در چند دقیقه بحرانی، جا به جایی مسافرین با حداقل زمان انتظار، سرعت مناسب و راحتی مسافر در کابین انجام پذیرد. طراحی ترافیک آسانسور زمانی انجام می گیرد که قبل از این که نقشه ای کشیده شود کلیات طرح به شرکت های طراحی و مونتاژ داده شود و براساس آن طرح شرکت ها محاسبه کنند و سازندگان ساختمان ها اجبار به اجرای همان طرح باشند. برای مثال در یک ساختمان با تعداد رفت و آمد بسیار زیاد، باید حداقل از چند آسانسور استفاده شود. امروزه فناوری ساخت آسانسور و جلوگیری از ترافیک آن به سرعت پیش می رود و بسیاری از سازندگان ساختمان های جهان از این وسیله مفید و کارا استفاده می کنند. یک شرکت آسانسور معتبر باید با حداقل هزینه، بهترین تحلیل و انتخاب را برای محاسبه ترافیک آسانسور یک ساختمان انجام داده و محاسبات خود را به همراه دلایل مستند به کارفرما ارائه دهد.

نظرات برای این پست بسته شده است.