روشنایی آسانسور چگونه است؟

روشنایی آسانسور موضوع مورد بحث ما در این مقاله است. آسانسور وسیله ای است همیشگی که برای جا به جایی افراد یا کالا و ملزومات در بین طبقات از آن استفاده می شود و کابینی دارد که تجهیزات، ساختار و اندازه آن به اشخاص به راحتی اجازه استفاده را می دهد و بر روی ریل هایی که برای آن نصب شده است حرکت می کند. همچنین تنها وسیله رفت و آمدی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد. در کل می توان گفت آسانسور وسیله ای است که کنترل کردن آن توسط یک سیستم انجام می شود و فرمان دادن به اختیار مسافر می باشد.

این وسیله داخل محیطی نصب می شود که از سه قسمت تشکیل شده است: یک قسمت مربوط به موتور خانه می شود که برای نصب موتور و ترمز و تابلو کنترل آسانسور و تابلو فرمان برق از آن استفاده می شود. قسمت بعدی به چاه آسانسور مربوط می شود که منظور همان چاله است و برای نصب ریل ها و حرکت کابین مورد استفاده قرار می گیرد. چاهک که در پایین ترین قسمت چاه آسانسور و برای نصب بافرها و ضربه گیرها ساخته می شود.

برق آسانسور,برق داخل آسانسور,چاله آسانسور

برق و روشنایی آسانسور

برق آسانسور، چراغ ها، روشنایی ها و پریزهای موجود در موتورخانه به وسیله یک کابل 5 رشته ای که به کنتور عمومی وصل شده تامین می شود. کنتور عمومی در آپارتمان های مسکونی یک کنتور 3 فاز است که همه ساکنین آپارتمان در پرداخت هزینه های آن سهیم هستند این کنتور در کنار کنتورهای دیگر برق، یعنی در تابلو کنترل نصب می گردد. برای آسانسورهای 5/5 کیلو وات و کمتر که ظرفیت حمل 4-6 نفر را دارند از کابل 5 در 6 استفاده می کنند و برای آسانسورهایی که توان موتور آن ها 5/9 کیلو وات و قدرت جا به جایی 10 نفر را دارند از کابل 5 در 10 استفاده می شود. از این 5 رشته سیم، 3 رشته آن برای برق های 3 فاز، 1 رشته برای نول و یک رشته برای ارت مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین این کابل 5 رشته ای که از کنتور عمومی می آید توسط لوله برق نسوز یا فولادی به داخل چاله آسانسور می رسد و آن جا به سمت بالا تا اتاقک موتور خانه ادامه می یابد و به تابلوی سه فاز وصل می شود. این لوله های فولادی یا نسوز که کابل 5 رشته ای از داخل آن رد شده است باید به فاصله هر 2 متر به دیواره چاله آسانسور محکم وصل شود. نکته دیگر اینکه چون تابلوی برق در نزدیکی در ورودی موتورخانه نصب شده است، شما باید کابل اصلی را کمی بلندتر در نظر بگیرید که مطمعن شوید بعدا مشکلی پیش نمی آید.

تابلوی قدرت تابلوی کوچکی است که فقط روی آن 3 عدد چراغ و یک کلید گردان صفر و یک قرار دارد این تابلو را در ارتفاع 140 سانتی متری از کف موتورخانه نصب می کنند. با چرخاندن کلید گردان برق آسانسور یعنی کل سیستم به جز برق روشنایی و پریزها قطع می شود. این تابلو می تواند برق 3 قسمت را تامین کند: برق چراغ چاله آسانسور و اتاق موتورخانه، برق تابلوی کنترل و موتور، برق پریزهای چاله آسانسور و اتاق موتورخانه.

نصب کردن چراغ روشنایی در چاهک آسانسور به نحوی که چراغ ها در حفاظ باشند و در جایی که آسانسور نصب می شود در طبقه اول یک عدد نصب می گردد. در آسانسورهای دوبله برای هر کدام به صورت جداگانه نصب می شود و یک کلید تبدیل برای آن قرار می دهند که یکی در اولین توقف در کنار در طبقه و دیگری در تابلو برق 3 فاز در موتور خانه است. طبق نقشه برق آسانسور تمامی سیم ها و کابل های تجهیزات که از کف موتورخانه عبور می کنند باید در کانالی که داخل بتن ایجاد می شود قرار گیرند.

روشنایی آسانسور قسمت موتورخانه و چاهک آسانسور

اگر به داخل یک چاله آسانسور نگاه کنید متوجه روشنایی آن جا می شود که این روشنایی به وسیله چراغ های تونلی ایجاد می شود. این چراغ ها را در چاله آسانسور بهتر است که به صورت عمودی نصب کنید. طبق مقرارت ملی ساختمان مبحث 15 چراغ روشنایی از ارتفاع 50 سانتی متری زیر سقف چاهک، سقفی که موتور آسانسور روی ان قرار دارد شروع می شود و به فاصله هر 7 متر یک چراغ نصب می شود تا وقتی که به چاله برسید، آنگاه 50 متر مانده به کف آخرین چراغ هم نصب می شود و یک پریز برق هم کنار آن قرار می دهند این پریز برای سرویس بازبینی ماهیانه به کار می آید که نصب آن لازم و ضروری است.

برق آسانسور به اتاقک موتورخانه هم مربوط می شود یعنی برای روشنایی اتاق موتورخانه هم کابل کشی هایی انجام می شود. تعداد چراغ های روشنایی موتورخانه به مساحت محیط بستگی دارد، 1 یا حداکثر 2 چراغ دیواری یا سقفی و یک کلید یک پل در کنار در ورودی موتورخانه نصب می شود که همین باعث روشنایی آن جا می شود. نکته مورد توجه این است که سیم کشی مربوط به روشنایی موتورخانه و چاله آسانسور و پریز برق داخل چاله باید جدا از سایر تجهیزات باشد تا با قطع کلید 3 فاز اصلی موتورخانه برق چراغ ها و پریز ها قطع نشود. برای همه چراغ ها در چاله آسانسور و موتورخانه باید از 3 رشته سیم با نمره 5/1 استفاده شود که این سه رشته شامل فاز، نول و ارت می باشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.