حفاظت آسانسور در مقابل آتش

هنگام آتش‌ سوزی ساختمان‌ ها، آسانسورها می ‌توانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد داشته باشند‍‍‍‍، در حالی ‌که همیشه این پیغام در آسانسورها نصب می‌شود که از آسانسورها در هنگام آتش‌ سوزی استفاده نشود.

هنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساختمان مشکلات تخلیه خصوصا برای سالمندان و بیماران پیش می ‌آید.

در هنگام آتش سوزی ساختمان، آسانسورها می توانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد ایفا کنند، با این حال همیشه پیامی در آسانسورها نصب می شود که توصیه می کند از آنها در هنگام آتش سوزی استفاده نکنید:

۱- مفاد مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «حفاظت ساختمانها در برابر حریق» لازم الاجرا می باشد.

۲- چاه آسانسور به عنوان یک مجرای هوا عمل می کند، بنابراین راهروهای کف باید توسط درهای مقاوم در برابر حریق محافظت شوند تا از ورود دود و آتش به چاه آسانسور و عمل به عنوان خروجی دود جلوگیری شود.

۳- کابل منبع تغذیه آسانسور باید مستقل باشد تا در صورت آتش سوزی، اتصال برق باعث قطع شدن فیوزها یا سایر کلیدهای حفاظتی و قطع برق قسمت هایی از ساختمان نشود و از اتصال سیستم برق آسانسور اطمینان حاصل شود. و عملیاتی است.

۴- در پایین ترین نقطه یا در طبقه همکف چاه آسانسور کانال هوای مخصوصی طراحی و ساخته شود تا در صورت نفوذ حریق و دود به چاه آسانسور، تهویه هوای تازه از کانال تامین شود.

آتش سوزی در آسانسور,برق اضطراری آسانسور,آتش سوزی در آسانسور

۵- مجرای بالا باید محکم شود تا از ورود انسان و حیوان به چاه آسانسور جلوگیری شود.

۶- در صورت نیاز به سیستم اعلام حریق در ساختمان (مطابق مقررات ملی ساختمان یا سازمان آتش نشانی و …) نصب سنسورهای اعلام حریق در موتورخانه آسانسور، چاهک آسانسور، راهروها و ورودی موتور آسانسور. اتاق و راهرو اجباری است.

حداکثر فاصله افقی برای نصب این سنسورها از مرکز هر فرود آسانسور (مرکز هر طبقه) 1.5 متر است. این سنسورها از طریق پنل کنترل سیستم اعلام حریق به سیستم کنترل آسانسور متصل می شوند.

در صورت فعال شدن سنسورهای فوق، درب آسانسور نباید در هیچ طبقه ای به جز طبقه ورودی تعیین شده باز شود. کلیه آسانسورها باید به طبقه ای که توسط پرسنل ساختمان مشخص می شود منتقل شده و دارای قابلیت کنترل دستی (کلید آتش) باشند.

۷- استفاده از هرگونه تجهیزات اطفای حریق در موتورخانه آسانسور تنها در صورتی مجاز است که از تجهیزات برای اطفای حریق ناشی از آسانسور استفاده شود.

۸- نگهداری یا قرار دادن هرگونه مواد قابل اشتعال یا غیر قابل اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه و چاله آسانسور ممنوع است.

۹- اگر دیوارهای چاه آسانسور دارای درجه حریق باشند، درب های ضد حریق باید حداقل نیمی از این درجه حریق را داشته باشند و درب های اتوماتیک باید دارای درجه بندی مشابه با دیوارها باشند.

برق اضطراری

در صورت نیاز به برق اضطراری برای ساختمان، حداقل یک آسانسور از هر گروه آسانسور در ساختمان باید با برق اضطراری تغذیه شود. این خط برق باید بتواند هر یک از آسانسورهای دیگر را مطابق انتخاب خود تغذیه کند. این سیستم باید به صورت خودکار فعال شود.

نظرات برای این پست بسته شده است.