حفاظت آسانسور در مقابل آتش

هنگام آتش‌ سوزی ساختمان‌ ها، آسانسورها می ‌توانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد داشته باشند در حالی ‌که همیشه این پیغام در آسانسورها نصب می‌شود که: از آسانسورها در هنگام آتش‌ سوزی استفاده نشود.

هنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساختمان مشکلات تخلیه خصوصا برای سالمندان و بیماران پیش می ‌آید.

به همین منظور استفاده از آسانسور در مواقع آتش‌ سوزی در صورتی مجاز است که آسانسور در اختیار افراد ذی‌ صلاح یا آتش‌ نشان‌ ها قرار گیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر، عملیات تخلیه را انجام دهند.

1- رعایت مفاد مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان “محافظت ساختمان‌ ها در برابر حریق” لازم‌الاجرا می‌ باشد.

2- چاه آسانسور به‌ عنوان یک کانال هوایی عمل می‌ کند و لذا راهرو طبقات باید توسط درهای ضد گسترش حریق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به‌ عنوان دودکش جلوگیری شود.

3- کابل تغذیه برق برای آسانسور باید مستقل باشد تا چنانچه در اثر آتش‌ سوزی، اتصال برق منجر به عمل فیوزها یا کلیدهای حفاظتی دیگر گشته و سبب قطع مدار برق قسمت‌ هایی از ساختمان شوند، سیستم برق آسانسور همچنان متصل و فعال باشد.

4- در پایین‌ ترین نقطه و یا در طبقه همکف داکت هوایی خاصی بر روی چاه آسانسور طراحی و ساخته شود تا در مواقع آتش‌ سوزی و نفوذ دود به چاه آسانسور، تهویه هوای تازه از  داکت ممکن باشد.

آتش سوزی در آسانسور,برق اضطراری آسانسور,آتش سوزی در آسانسور

5- داکت فوق باید به نحوی محفوظ شود تا از ورود انسان‌ و یا حیوانات یه چاه آسانسور جلوگیری شود.

6- در صورت الزام به پیش‌ بینی سیستم اعلام حریق در ساختمان (با توجه به ضوابط سایر مباحث مقررات ملی ساختمان یا ضوابط سازمان آتش‌ نشانی و غیره)، نصب حسگرهای سیستم اعلام حریق در فضاهای موتورخانه آسانسور ،چاه آسانسور، راهرو و ورودی به موتورخانه آسانسور و راهرو جلوی درِ طبقات آسانسور الزامی است.

حداکثر فاصله افقی نصب این حسگرها از مرکز هر بازشو آسانسور (مرکز در طبقات) برابر ۱.۵ متر است. این حسگرها از طریق تابلوی کنترل (پانل کنترل) سیستم اعلام حریق به سیستم کنترل آسانسور مربوط می‌گردند.

در صورتی‌ که حسگرهای فوق ‌الذکر فعال شوند، درِ آسانسور نباید در هیچ‌ یک از طبقات به‌ جز طبقه ورودی یا طبقه از پیش‌ تعیین‌ شده باز شود. تمام آسانسورها باید به طبقه‌ ای که توسط افراد مسئول ساختمان مشخص می‌ شود منتقل شوند و قابلیت کنترل به‌ صورت دستی (کلید آتش‌ نشان) را دارا باشند.

7- استفاده از هر نوع وسایل آتش‌ نشانی در موتورخانه آسانسور به شرطی مجاز می‌ باشد که این تجهیزات برای اطفاء حریق ناشی از آسانسور به کار روند.

8- انبار کردن و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل‌ اشتعال و یا غیر قابل‌ اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه و چاهک آسانسور ممنوع می‌ باشد.

9- در صورتی‌ که دیواره‌ های چاه آسانسور از نظر مقاومت به آتش درجه‌ بندی‌ شده باشند، باید درهای لولایی همان درجه و درهای اتوماتیک حداقل نصف آن درجه‌ بندی را دارا باشند.

برق اضطراری

در صورتی که وجود برق اضطراری برای یک ساختمان ضروری باشد باید حداقل یک آسانسور از هر گروه آسانسور در ساختمان از برق اضطراری تغذیه گردد و این خط تغذیه باید بتواند هر یک از آسانسورهای دیگر را به انتخاب تغذیه نماید. این سیستم باید به‌ صورت خودکار فعال شود.

نظرات برای این پست بسته شده است.