چاه آسانسور و عوامل موثر در استاندارد آن

چاه آسانسور دارای الزامات و تمهیداتی است که در ادامه به آن می پردازیم. نکاتی که در ادامه بیان می کنیم، مربوط به چاه هایی است که دارای یک یا چند کابین آسانسور،  می باشند. وزنه تعادل و کابین آسانسور باید در یک چاه آسانسور قرار بگیرند. جک های مربوط به یک آسانسور نیز به همین صورت باید در همان چاهی که کابین قرار دارد، باشد. آنها ممکن است به داخل زمین و یا فضاهای دیگر امتداد یابند.

پوشش چاه آسانسور معمولا به چه صورت است؟

در ادامه به استاندارد چاه آسانسور و نکاتی مربوط به پوشش چاه می پردازیم. چاه آسانسور باید با استفاده از الزامات زیر از محیط پیرامون خود جدا شود:

 • دیوارها، سقف و کف
 • یک فضای کافی

استاندارد چاه آسانسور,انواع پوشش چاه آسانسور,پوشش چاه آسانسور

چاه های كاملاً پوشیده به چه صورت است؟

در بخش هایی از ساختمان ها كه باید چاه آسانسور در جلوگیری از گسترش آتش سوزی نقشی داشته باشد، چاه باید با دیوارهای بدون روزنه، كف و سقف كاملاً پوشانده شود.

تنها جاهای باز یک چاه که در استاندارد چاه آسانسور مجاز اعلام شده است، عبارت اند از:

 • محل نصب درب های طبقات
 • محل نصب درب های بازرسی و اضطراری چاه و دریچه های بازرسی
 • دریچه هایی برای خارج شدن گاز و دود ناشی از آتش سوزی
 • روزنه های تهویه هوا
 • دریچه هایی برای كار آسانسور بین چاه و موتورخانه یا اتاق های فلكه
 • قسمتهای باز موجود در جداكننده بین آسانسورها

چاه آسانسور,عمق چاه آسانسور,استاندارد چاه آسانسور

چاه های نیمه پوشیده به چه صورت است؟

چنانچه لازم نباشد که چاه آسانسور نقشی در ممانعت در مقابل گسترش آتش به سایر طبقات داشته باشد، همانند آسانسورهای نمادار در ساختمان های لوکس، تالارهای پذیرایی، ساختمان های برج و … ، لازم نیست چاه آسانسور کاملاً پوشیده باشد. برای چاه آسانسور نیمه پوشیده موارد زیر باید رعایت شود:

 • ارتفاع دیواره ها برای مکان های قابل دسترس برای افراد عادی، باید به اندازه ای باشد تا از دسترسی افراد جلو گیری کند، تا این افراد توسط قسمت های قابل تحرک آسانسور در معرض خطر نباشند و با دسترسی به قطعات داخل چاه به طور مستقیم یا با وسایلی که همراه خود دارند مانع کارکرد ایمن آسانسور نشوند.
 • ارتفاع دیواره های چاه آسانسور باید حداقل 3.5 متر در طرف درب طبقات و 2.5 متر از قسمت های دیگر، با فاصله افقی 0.5 متر از بخش های متحرک آسانسور نیز باشد. در صورتیکه فاصله تا قسمتهایی که جابجا می شوند از 0.5 متر بیشتر باشد، مقدار 2.5 متر می تواند بتدریج به مقدار حداقل1.1 متر برسد و در فاصله افقی 2 متر کاهش یابد .
 • دیواره ها باید غیر قابل نفوذ باشند.
 • دیواره ها باید حداکثر 15 سانتی متر از لبه طبقات، راه پله ها یا سکوهای آسانسور فاصله داشته باشند.
 • باید شرایطی فراهم باشد که از تداخل سیستم آسانسور با کار تجهیزات دیگر ساختمان جلوگیری شود.
 • تمهیدات ویژه ای برای آسانسورهای نمادار که در خارج از ساختمان احداث می شود، به عنوان مثال آسانسورهایی که در روی دیوارهای خارجی و نمای یک ساختمان نصب می شوند، باید در نظر گرفته شود .

یاد آوری: نصب آسانسورها با این نوع چاه نیمه پوشیده باید تنها پس از در نظر گرفتن تمامی شرایط محلی و محیطی صورت پذیرد.

چاه آسانسور و درب های بازرسی و اضطراری-دریچه های بازدید

درب های اضطراری و بازرسی آسانسور و دریچه هایی که برای بازرسی چاه ایجاد می شود، فقط باید بمنظورتأمین ایمنی افراد و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند. درب های بازرسی باید دارای حداقل ارتفاع 1.4 متر و حداقل پهنای 0.6 متر باشند.

درب های اضطراری در چاه باید دارای حداقل دارای ارتفاع 1.8 متر و حداقل 0.35 متر از پهنا باشند.

دریچه های بازرسی نیز باید دارای حداکثر ارتفاع و پهنای نیم متر باشند. در صورتی که فاصله بین آستانه درب های طبقات آسانسور از 11 متر تجاوز کند، درب های اضطراری میانی باید بگونه ای ایجاد شوند که فاصله بین آستانه درب ها بیشتر از 11 متر نباشد، این الزامات و نکات در مورد کابین های مجاور هم، که هر کدام دارای یک درب اضطراری می باشند، بکار نمی رود.

هیچگاه نباید جهت باز شدن درب های بازرسی و اضطراری و دریچه های بازرسی به سمت داخل چاه آسانسور باشند. این موارد باید به قفل کلید دار مخصوصی مجهز شوند که به توانند بدون کلید مجدداً بسته و قفل شوند. این درب های اضطراری آسانسور باید حتی اگر قفل باشند، بدون کلید از داخل چاه باز شوند. این یک نکته مهم در استاندارد چاه آسانسور است.

کارکرد سیستم آسانسور باید در صورت بسته بودن درب ها امکان پذیر باشد. اگر در صورتی که درب های دسترسـی به چاهک امکان دسترسی به یک منطقه خطرناک را فراهم نکند، به کارگیری وسایــل ایمنی الکتریکی لازم نیست. این در حالتی ممکن است که فاصله عمودی آزاد بین پایین ترین قسمت کابین آسانسور یا وزنه تعادل در حین عملکرد عادی با کف چاهک حداقل 2 متر باشد.

وجود کابل های فرمان و فلکه های کشش مربوط به گاورنر آسانسور و وسایل مشابه، خطرآفرین محسوب نمی شوند.

درب های اضطراری و بازرسی و دریچه های بازدید نباید هیچ روزنه ای داشته باشد و همانند درب های طبقات دارای مقاومت مکانیکی کافی باشند.

نظرات برای این پست بسته شده است.