الزامات اولیه طراحی پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک

پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک

الزامات اولیه طراحی پلکان برقی و پیاده رو متحرک

مهندسین طراح باید با استفاده از اطلاعات این بخش ( الزامات اولیه طراحی پلکان برقی و پیاده رو متحرک ) و اطلاعات تکمیلی اخذ شده از شرکت‌ های معتبر سازنده نسبت‌ به انتخاب نوع، تعداد، ظرفیت و مکان صحیح قرارگیری پلکان برقی اقدام نمایند و مسئولیت هر گونه اشتباهی در خصوص موارد ذکر شده به‌ عهده آنان می‌ باشد.

1- پلکان برقی باید در محلی که بیشترین تردد مسافران از آنجا صورت می‌گیرد، تعبیه گردد و بدون بروز اغتشاش در مسیر حرکت عادی آن طبقه، افراد را به سطح بالاتر یا پایین‌ تر منتقل نماید. در صورت عدم امکان رؤیت باید با علائم مناسبی افراد به سمت پلکان برقی هدایت شوند.

2- در ابتدا و انتهای پلکان برقی فضای غیرمحصور مناسبی در نظر گرفته شود، به‌ نحوی ‌که مسافران به‌ راحتی به مسیر حرکت خود ادامه داده و از ازدحام در قسمت ورودی و خروجی جلوگیری شود.

حداقل عرض این فضا باید به اندازه فاصله لبه بیرونی دستگیره ها به ‌اندازه‌ی ۸۰ میلی‌ متر از هر طرف بیشتر بوده و عمق آن از انتهای دستگیره حداقل ۲/۵ متر باشد، در صورتی‌ که عمق ۲ متر باشد حداقل عرض باید دو برابر فاصله بین مرکز دو دستگیره باشد.

3- مهندسان طراح با توجه به شرایط و موقعیت ساختمان می‌ توانند آرایش پلکان برقی را با رعایت بندهای این مقررات و مشورت شرکت‌ های معتبر سازنده بکار گیرند.

4- در مکان‌ های پرتردد نظیر مترو و پایانه‌ های مسافربری باید از پله‌ های عریض استفاده نمود. پلکان برقی این اماکن باید از نوع پرکار یا خیلی پرکار انتخاب شوند.

5- در صورتی‌ که پلکان برقی در محیط روباز استفاده می‌شود باید از نوعی انتخاب شود که سازگاری کافی با شرایط محیطی را دارا باشد.

6- اطراف منطقه باز طبقه فوقانی می‌ بایستی به‌ نحوی محصور گردد که امکان سقوط ناخواسته اشیاء یا افراد، وجود نداشته باشد.

7- حداکثر سرعت پلکان برقی در صورتی‌ که زاویه شیب آن بیش‌ از ۳۰ درجه نباشد 75/0متر بر ثانیه می‌ باشد. در صورتی‌ که زاویه شیب بین ۳۰ تا ۳۵ درجه باشد حداکثر سرعت اسمی 5/0متر بر ثانیه می‌ باشد.

8- سرعت اسمی پیاده‌ رو متحرک در ورودی و خروجی آن حداکثر 75/0متر  بر ثانیه می‌ باشد.

9- تحت شرایط خاص سرعت اسمی پیاده‌ رو متحرک در ورودی و خروجی تا 9/0 متر بر ثانیه قابل‌ افزایش است، در این‌ صورت نباید عرض پیاده‌ رو متحرک از 10/1 متر بیشتر باشد.

10- حداقل فاصله قائم مجاز ما بین نوک هر پله تا هر مانع قانونی 30/2 متر می‌ باشد.

11- زاویه شیب پلکان برقی نباید از ۳۰ درجه بیشتر شود. در صورتی‌ که حداکثر ارتفاع پله ۶ متر و حداکثر سرعت آن 5/0متر بر ثانیه باشد این زاویه تا ۳۵ درجه قابل‌ افزایش است.

12- زاویه شیب پیاده‌ رو متحرک حداکثر ۱۲ درجه نسبت‌ به سطح افق می ‌باشد.

13- در صورتی‌ که زاویه شیب پیاده‌ رو متحرک بیش‌ از ۶ درجه باشد، باید در سطح فوقانی حرکت حداقل مسافت 4/0 متر را با زاویه شیب کمتر از ۶ درجه طی نماید. در صورتی‌ که سرعت طبق مقررات بند ۱۲ (بند قبلی) باشد، این مسافت حداقل به 6/1 متر افزایش می‌ یابد.

نظرات برای این پست بسته شده است.