قانون استفاده از آسانسور در آپارتمان ها

بخش های مشترک هر ساختمان را آسانسور تشکیل می دهد و قوانین استفاده از آسانسور از ویژگی های آپارتمان نشینی می باشد. امکان استفاده از آسانسور جهت جابجایی  برای همه  ساکنین موجود می باشد و هم چنین همه واحدها باید هزینه آن را پرداخت کنند، اما گاهی اتفاق می افتد که زمان بروز مشکلاتی در آسانسور و تعمیرات آن ساکنانی که در طبقات پایین تر زندگی می کنند تمایلی به پرداخت هزینه آن نشان نمی دهند و همین موضوع سبب اختلافاتی میان اعضای ساکن می شود.

هزینه‌ های مشترک آپارتمان مطابق با ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی دارای دو قسمت می باشد. بخشی از هزینه ها به حفظ و نگهداری و استفاده ساختمان و تجهیزات و تاسیسات مرتبط می باشد و قسمت دوم آن به هزینه‌ های مدیران اداری و حق الزحمه مدیر تعلق می یابد، که مسئولیت اداره ساختمان  به آنان محول شده است. قوانین بهره بردن از مشاعات در همه آپارتمان ها معمولاً در جلسه های هیئت مدیره ساختمان برگزار می شود. می تواند این قوانین بر اساس نوع آپارتمان، نظر ساکنین و شیوه ی استفاده از تاسیسات دارای تفاوت هایی باشد که در این مقاله فروشگاه قطعات آسانسور هایت لیفت با هم بررسی می کنیم.

تسویه شارژ ساختمان

محاسبه شارژ آپارتمان از طریق دو روش قانونی و قراردادی صورت می گیرد. مطابق با ماده ۴ قانون تملک شارژ، هر کدام از واحدها در آپارتمان مطابق میزان متراژ واحد مشخص می شود. در کنار این موضوع آن دسته از هزینه هایی که مربوط به متراژ واحد نمی شود به شکل کاملا مساوی بین واحدها تقسیم خواهد شد. بر اساس تبصره شماره ۳ همان ماده قانونی، هزینه فضا هایی که مخصوص برخی از واحدها است فقط به همان واحد های خاص مربوط می شود.

بازرسی آسانسور در ساختمان,قانون استفاده از آسانسور در آپارتمان,قوانین استفاده از آسانسور

در روش قراردادی  به این صورت است که برپایه توافق های صورت گرفته بین مدیران ساختمان و ساکنین، این مبلغ پرداخت و تعیین خواهد شد. و مطابق صلاحدید افراد در  آپارتمان می تواند مبلغ متفاوتی برای هر واحد باشد. آنچه که جزو هزینه شارژ ساختمان محسوب می شود شامل هزینه تعمیرات و نگهداری آسانسور می باشد که لازم است هر واحد هزینه آن را پرداخت کنند. توجه داشته باشید  که این هزینه تفاوتی در ازای طبقات ندارد و همه واحدها مجبور به پرداخت آن می‌ باشند.

شارژ آپارتمان برای آسانسور

در قانون استفاده از آسانسور در آپارتمان همه ساکنین وظیفه دارند شارژ ماهیانه را  همراه با دیگر هزینه های ساختمان پرداخت کنند.  بخشی از شارژ آپارتمان برای هزینه های مربوط به تعمیرات آسانسور صرف خواهد شد. تسویه شارژ به همه ساکنین تعلق میگیرد و حتی کسانی که واحدهای آنان خالی می باشد وظیفه دارند که پرداخت کنند. هزینه های مربوط به تعمیر آسانسور از از محل‌ صندوق آپارتمان تسویه می شود و فقط به هنگام بروز مواردی خاص ساکنان به پرداخت هزینه‌ های جداگانه ملزم می‌ شوند.

از آنجا که آسانسور و سایر تاسیسات که در آپارتمان تعبیه و نصب شده است جزو منصوبات آپارتمان به شمار می رود و هزینه های نگهداری و تعمیر آن ها به مدیر ساختمان مربوط می شود و هزینه آن از شارژ ماهیانه پرداخت خواهد شد. ممکن است که هزینه های آسانسور تفکیک شده و محاسبه آن به نسبت همه هزینه های آپارتمان انجام گیرد. در این وضعیت در مجمع عمومی ساکنان قادر خواهند بود شیوه خاص و یا فرمولی جهت تقسیم هزینه های آسانسور مشخص کنند که تنها مطابق تصمیم هیئت مدیره می باشد، که میتوان ساکنان سایر طبقه ها را در میزان مبلغ شارژ تخیل کرد.

بازرسی آسانسور در ساختمان,قانون استفاده از آسانسور در آپارتمان,قوانین استفاده از آسانسور

بازرسی آسانسور در ساختمان

از نمونه قسمت های خطر آفرین در اجزای آپارتمان ها آسانسور ها می باشند و از لحاظ ایمنی و عملکرد لازم است که همواره مورد بررسی قرار گیرند. در نهایت نیازمند بررسی دوره ای و نگهداری مطلوب و مناسب می باشند. قسمتی از مقررات ملی آپارتمان به همین مطلب در رابطه با نگهداری و مراقبت از همه اجزای آپارتمان ها توجه دارد و بازرسی آسانسور ها به صورت دوره ای را در هر آپارتمان تایید می نماید.

نماینده قانونی یا مالک ساختمان در مورد حفظ و نگهداری از آسانسورها لازم است که حداقل ماهانه همه قطعات مکانیکی و برقی آسانسور را بررسی کند و اگر که به تعمیر یا تعویض قطعه ای نیازمند است انجام گیرد. مدیران ساختمان در طی این فرآیند موظف هستند دستگاه را از حالت سرویس خارج نموده و این موضوع را توسط نصب اعلامیه بر روی همه در های آسانسور به ساکنین آپارتمان خبر دهند. آسانسور از نمونه دستگاه هایی می باشد که دائما در حال جابجایی و حرکت است و از استهلاک بالایی برخوردار می باشد.

این نکته متخصصین مرکز فروش قطعات آسانسور که باید سالانه آسانسور ها بررسی کامل شوند، در قانون استفاده از آسانسور در آپارتمان ملی ذکر شده است. یعنی این که به صورت ماهیانه مسئولین ساختمان باید فردی متخصص را آورده تا به بررسی آسانسور بپردازد و اگر به تعمیر نیاز داشت انجام گیرد.  شما می توانید برای بازرسی هر ساله با یک شرکت در این زمینه تماس بگیرید و با آنان جهت بررسی های دوره ای آسانسور صحبت کنید. جهت بازرسی آسانسور فرم هایی در دسترس می باشند که به وسیله سازمان استاندارد قرارداد شده در اختیار بازرس ها می باشد.

قوانین حمل بار با آسانسور

هر آسانسوری از استاندارد و توان نقل و انتقال چند نفر برخوردار است و هر آسانسور دارای ظرفیت متفاوتی می باشد که روی بدنه آن نصب شده است. این علامت ها آن میزان از وزن استاندارد ی که آسانسور می تواند آن را حمل کند مشخص می کنند. اگر افراد به وزن استاندارد آسانسور توجهی نکنند باعث می شود استهلاک آسانسور افزایش یابد.

هم چنین نکته‌ ای که باید در جهت قوانین استفاده از آسانسور توجه کنید این موضوع است که آسانسورهایی که جهت حمل و نقل افراد هستند متفاوت با آسانسورهای مختص حمل بار می باشند. میزان وزنی که آسانسور حمل افراد دارد به مورد هایی شامل حمل و جابجایی اسباب و اثاثیه محدود نمی شود از لحاظ ساختاری آسانسور حمل دارای تفاوت است و در برخی از آپارتمان ها جهت حمل بار آسانسور هایی جداگانه وجود دارند که ساکنین قادر خواهند بود از آن جهت حمل و جابجایی اسباب و اثاثیه خود کمک بگیرند.

بازرسی آسانسور در ساختمان,قانون استفاده از آسانسور در آپارتمان,قوانین استفاده از آسانسور

قوانین نصب آسانسور

قانون استفاده از آسانسور در آپارتمان به شرح زیر است. باید عنوان کرد ساختمان هایی که بیشتر از چهار طبقه تعداد طبقات آن می باشد به نصب آسانسور نیاز دارند. در ساختمان هایی که قدمت بیشتری دارند و از چهار طبقه بیشتر می باشند در صورتی که جهت نصب آسانسور فضایی وجود داشته باشد، می توانند با توافق بین همه ساکنین آسانسور نصب کنند و هزینه نصب آن به شکل توافقی بین همه واحدها تقسیم می شود . اگر زمان ساخت ساختمان چنین فضایی در نظر نگرفته شده باشد، اگر که چند واحد به نصب آسانسور تمایل داشته باشند امکان پذیر می باشد. البته در صورتی که فضا های مربوط به دیگر ساکنین اشغال نشود. اگر ساختمانی که از واحد های اختصاصی برخوردار باشد و ساکنان این واحدها به نصب آسانسور تمایل داشته باشند، می توانند به مدیر ساختمان اطلاع دهند و برای نصب این وسیله در واحد های اقتصادی اقدام نمایند.

نظرات برای این پست بسته شده است.