مقررات ملی ساختمان ایران – قسمت اول

مقررات ملی ساختمان ایران (قسمت اول)

ما در ادامه مقاله بلاگ فروشگاه لوازم آسانسور سعی کرده ایم مراحل طراحی آسانسورها و پلکان برقی را برای شما بیان کنیم. مقررات ملی ساختمان ایران

آسانسورها و پلکان برقی

این مبحث حداقل ضوابط لازم را برای جانمایی، طراحی، تامین پیش نیازهای نصب، بهره برداری ایمن و بهینه از آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک وضع می نماید. بدین منظور مطالب زیر در این مبحث در نظر گرفته شده است.

الف: ارائه راهکارهای طراحی و مناسب ترین آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک با قابلیت بهره برداری مناسب از لحاظ موقعیت، تعداد، نوع، سرعت، ظرفیت و سایر موارد

ب: ارائه مقررات و ضوابط لازم در انتخاب و جانمایی (محل و تعداد) آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پ: ارائه ضوابط مربوط به بالابردن کیفیت اجرا و بهره برداری

جانمایی؛ طراحی، محاسبه، تامین پیش نیازهای نصب، اجرا، بهره برداری و نگهداری از آسانسورها ، پلکان برقی و پیاده روهای متحرک باید طبق مقررات این مبحث انجام گیرد و این امر نافی نوآوری، ابتکار و فن آوری جدید نخواهد بود مگر آنکه با اهداف مقررات شامل ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی مغایرت داشته باشد.

آسانسورهای کششی,انواع پلکان برقی,طراحی آسانسور

حدود و دامنه کاربرد

این مبحث کلیه ضوابط مربوط به انتخاب موقعیت، جانمایی، تعیین تعداد، نوع، طراحی، ضوابط تامین پیش نیازهای نصب، اجرای محل نصب، چگونگی لحاظ نمودن نیروهای وارده، مشخصات فنی، حفاظت ها، ایمنی، نظارت عمومی بر نصب، آزمایش و تحویل انواع آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک ذکر شده در بندهای الحاقی را شامل می شود. انواع و کاربرد آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک موضوع این مبحث عبارتند از:

الف: آسانسورهای کششی جهت حمل بار، مسافر، تخت بیمار یا برانکارد و اتومبیل

ب: آسانسورهای هیدرولیکی جهت حمل بار، مسافر، تخت بیمار یا برانکارد و اتومبیل

پ: آسانسورهای کششی و یا هیدرولیکی نماباز، پانومارا و مسافربر

ت: انواع پلکان برقی با پله های فلزی با زاویه شیب تا 35 درجه

ث: پیاده روهای متحرک با پله های فلزی یا تسمه ای

دستگاه ها و بالابرهای زیر مشمول مقررات این مبحث نمی شوندو ضوابط مربوط به ساخت و به کارگیری این دستگاه ها باید طبق استانداردهای معتبر بین المللی صورت گیرد.

الف: بالابرهای ساختمانی نظیروینچ های بالابر، جرثقیل برجی(تاورکرین) و غیره

ب: بالابرهایی که در خارج از ساختمان ها کاربرد دارند، و کلیه دستگاه های بالابرکه به عنوان معبر دائمی ساختمان تلقی نمی شوند، نظیر بالابرهای دنده شانه ای که هنگام اجرای ساختمان برای انتقال مصالح و غیره به کار برده می شوند.

پ: بالابرهای ضربدری یا قیچی(عموما با کاربرد صنعتی)

ت: آسانسورهای سرویس خاص(کتاب بر، غذابر و …)

ث: سکوهای بالابر صندلی چرخدار و معلول بر با حرکت قائم ویا مایل

ج: پارکینگ های طبقاتی و بالابرهای مکانیزه خودرو که عملکردی شبیه به آسانسور دارند.

چ: نوار نقاله های بالابر

طراحی آسانسورها,مقررات ملی ساختمام ایران,آسانسورهای کششی

مقررات این مبحث از تاریخ ابلاغ ان قابل اجرا و الزامی بوده و کلیه طراحان، مهندسان، مجریان، مالکان و مراجع کنترل و بازرسی موظف به رعایت مقررات مربوطه و حداقل های مندرج در این مبحث می باشد.

رعایت این مبحث برای کلیه ساختمان هایی که فرایند اخذ پروانه ساختمان آن ها تا تاریخ ابلاغ این مقررات آغاز نشده است، الزامی می باشد.

در صورت ایجاد هر گونه تغییر اساسی در ساختمان که منجر به توسعه سطح، افزایش تعداد طبقات، تغییر کاربری و یا تغییر محل آسانسورها گردد، لازم است در شرایط جدید محاسبات با در نظر گرفتن کلیه مقررات این مبحث تکرار گردد. ( مقررات ملی ساختمان ایران ).

تغییرات اساسی در آسانسور که منجر به تغییر محل، ظرفیت و یا سرعت آسانسور گردد، باید با رعایت مقررات این مبحث انجام گیرد. کلیه اسناد، مدارک فنی و نقشه های ساختمانی، شامل جزئیات کامل موقعیت، اطلاعات و مشخصات فنی آسانسور، پلکان برقی یا پیاده رو متحرک باید در اختیار کارفرما یا بهره بردار (یاهر دو) قرار گیرد تا ضمن نگهداری از آن ها برای تایید مسئول امور ساختمان در شهرداری یا هر مقام قانونی دیگر ارائه گردد.
ایجاد هر گونه تغییر پس از تحویل آسانسور باید در نقشه ها اعمال و مدارک نگهداری شده بر اساس آن به روز شوند. در صورتیکه ضوابط و مقررات مندرج در این مبحث با ضوابط مندرج در سایر مباحث تفاوت داشته باشد، لازم است ضابطه ای که محدودیت بیشتری در راستای تامین ایمنی ایجاد نماید، ملاک عمل قرار گیرد.

آسانسور، پلکان برقی و یا پیاده رو متحرک باید دارای شناسه فنی و اطلاعاتی بوده و فروشنده این اطلاعات را به همراه تجهیزات، تحویل بهره بردار یا مراجع قانونی دیگر نماید. با استناد به این مدارک، بازرسی، تحویل گیری، و یا هرگونه اقدام قانونی بعدی صورت خواهد پذیرفت. لوازم، تجهیزات و سیستم های ایمنی کلیه آسانسورها، پلکان برقی و پیاده رو متحرک باید مطابق با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای معتبر بین المللی باشند.

نظرات برای این پست بسته شده است.