مقررات ملی ساختمان ایران – قسمت سوم

ما در ادامه مقاله بلاگ فروشگاه لوازم آسانسور سعی کرده ایم طبقه بندی ساختمان ها از نظر میزان تردد جمعیت را برای شما بیان کنیم. طبقه بندی ساختمان ها از نظر میزان تردد جمعیت دسته اول: ترافیک سبک بدون داشتن زمان اوج ترافیک شامل کاربری های صنعتی، انبار و مخاطره آمیز دسته دوم: ترافیک متوسط …

مقررات ملی ساختمان ایران – قسمت دوم

ما در ادامه مقاله بلاگ فروشگاه لوازم آسانسور سعی کرده ایم به تعاریف مختلف آسانسور بپردازیم. تعاریف آسانسور آسانسور: وسیله ای است متشکل از کابین، معمولا وزنه تعادل و اجزای دیگر که با روش های مختلف، مسافر، بار یا هر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جابه جا می کند. آسانسور کششی: آسانسوری است …

مقررات ملی ساختمان ایران – قسمت اول

ما در ادامه مقاله بلاگ فروشگاه لوازم آسانسور سعی کرده ایم مراحل طراحی آسانسورها و پلکان برقی را برای شما بیان کنیم. آسانسورها و پلکان برقی این مبحث حداقل ضوابط لازم را برای جانمایی، طراحی، تامین پیش نیازهای نصب، بهره برداری ایمن و بهینه از آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک وضع می نماید. …

تاثیرات آسانسور بر سازه ساختمان – قسمت سوم

درهای طبقات، درها و دریچه های اضطراری و بازدید حداقل ارتفاع مفید ورودی کابین در طبقات برای ورود عادی باید 200 سانتی متر با رواداری 5 سانتی متر باشد. درهای طبقات باید پس از نصب ریل های راهنما طبق نقشه های مورد نظر به صورت کاملا شاقول شده نصب شوند و هیچ گونه شکاف یا …

تاثیرات آسانسور بر سازه ساختمان – قسمت دوم

موتورخانه بهترین محل جانمایی موتورخانه در بالای چاه آسانسور است، هرچند ممکن است به دلیل پاره ای محدودیت ها، موتور خانه در پایین یا کنار چاه آسانسور باشد. فضای موتور خانه باید به اندازه ای باشد که امکان جای دادن تجهیزات و فضای مناسب جهت تردد ایمن افراد مجاز و تعمیرات احتمالی را داشته باشد. …

تاثیرات آسانسور بر سازه ساختمان – قسمت اول

برای طراحی سازه ای قطعات مرتبط با آسانسور در ساختمان ها که شامل قطعات و اتصالات واقع در چاه، چاهک و اتاقک موتورخانه می باشند، به کار برده می شود. ضوابط طراحی سازه ای اسکلت کابین آسانسور و زنه تعادل که بر اساس استانداردهای مربوطه توسط سازنده آسانسور لازم الاجراست شامل این مقررات نمی باشد. …

طراحی و آماده سازی محل آسانسور و اجزا آن

جانمایی آسانسور طراح باید محل صحیح قرارگیری آسانسور در ساختمان را با توجه به معیارهای سهولت دسترسی و سهولت رفت و آمد مسافران و هدایت آن ها به سمت آسانسور تعیین نماید، به گونه ای که آسانسور مرکز حرکتی و ترافیکی ساختمان قرار گرفته و بتوان با کمترین حرکت و جابه جایی مسافر یا بار، …

الزامات اولیه انتخاب آسانسور – قسمت دوم

طراح ( معمار طراح) باید تعداد، ظرفیت و نوع ( مسافربر، باربر و…) آسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه طراحی، تعیین و آن ها را بر اساس اطلاعات به دست آمده و مقررات این مبحث جانمایی کند. پیش بینی تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی به عده طراح می باشد. در ساختمان های با طول …

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

معرفی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ( رسمی ) میباشد. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، …

الزامات اولیه انتخاب آسانسور – قسمت اول

نکات مهم در انتخاب آسانسور 1- طراح (معمار طرح) باید تعداد ، ظرفیت و نوع (مسافربر ، باربر و ….) اسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه طراحی ، تعیین و انها را براساس اطلاعات به دست امده و مقررات این مبحث جانمایی کند . پیش بینی تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی به عهده طراح …