توصیه های ایمنی درباره آسانسور و نصب آن

امروزه استفاده کردن از آسانسور در مکان های خصوصی و عمومی بسیار رواج پیدا کرده است و در هر ساختمانی حداقل یک آسانسور وجود دارد. البته در حین استفاده از این وسیله باید یک سری نکات و توصیه های ایمنی در مورد آسانسور را در نظر داشته باشید تا ایمنی تان تضمین شود و آسیب نبینید.

از این رو در ادامه مقاله بلاگ فروشگاه لوازم آسانسور سعی کرده ایم؛ برخی از مهم ترین توصیه ها در هنگام نصب کردن آسانسور و استفاده از آن را مورد بررسی قرار دهیم.

استفاده از آسانسور,توصیه های ایمنی آسانسور,توصیه های ایمنی استفاده از آسانسور

 • طول استاندارد برای نصب آسانسور

یکی از مهم ترین نکاتی که باید در هنگام نصب آسانسور به آن توجه داشته باشید؛ حداکثر طول مسیر است و در ساختمان هایی که بیش از 3 طبقه هستند، باید طول مسیر حرکت حداقل 9 متر باشد. همچنین در ساختمان های مرتفعی که بیش از 8 طبقه هستند نیز؛ بهتر است حداقل 2 آسانسور نصب شود.

 • محل قرار گیری آسانسور

دقت داشته باشید که طول مسیر پیاده‌ روی از قسمت درب ورودی تا آسانسور؛ حداکثر باید 45 متر فاصله داشته باشد و اگر تعداد آسانسورها کمتر از 3 دستگاه بود، می توان آن ها را به صورت مجاور یکدیگر قرار دهید و به توصیه های ایمنی استفاده از آسانسور دقت داشته باشید. اما و اگر تعداد آسانسورها بیشتر از 3 دستگاه بود؛ توصیه می شود آن ها را در نقاط مختلف و رو به روی یک دیگر نصب کنید.

 • میزان ارتفاع دکمه توقف اضطراری

استاندارد ترین ارتفاع دکمه زنگ اخبار و توقف اضطراری؛ تقریبا 89 سانتی متر است و به هیچ عنوان نباید ارتفاع آن از 137 سانتی متر بیشتر شود.

استفاده از آسانسور,توصیه های ایمنی آسانسور,توصیه های ایمنی استفاده از آسانسور

 • سیستم برق آسانسور

بهتر است برای سیستم برق آسانسورها؛ مطابق با استاندارد های لازم دیگر اجزا را در نظر بگیرید.

 • استفاده آسانسور از برق اضطراری

معمولا در تمام ساختمان ها و یا آپارتمان هایی که از برق اضطراری برخوردار هستند؛ باید حداقل 1 آسانسور از برق اضطراری استفاده کند تا عموم بتوانند در مواقع ضروری از آن بهره ببرند.

 • دمای محیط داخلی موتور خانه

دمای نرمال محیط داخلی موتور خانه باید تقریبا بین 5 تا 40 درجه سانتی گراد، ثابت باشد و دچار تغییر نشود.

 • ظرفیت استاندارد آسانسور

اگر قرار است تنها 1 آسانسور در ساختمان نصب کنید؛ بهتر است ظرفیت آن را برای حداقل 8 نفر که تقریبا 630 کیلوگرم است، در نظر بگیرید. همچنین در این شرایط باید سرعت مجاز آن حداقل 63/0 متر بر ثانیه باشد.

 • سیم بکسل آسانسور

حداقل نسبت میان قطر فلکه های آسانسور به قطر سیم بکسل؛ باید 25 در نظر گرفته شود. همچنین بهتر است سیم بکسل ها را در جای خشک و بدون رطوبت قرار دهید تا دچار آسیب نشوند.

 • تلفن اضطراری آسانسور

یکی از مهم ترین توصیه های ایمنی آسانسور؛ نصب کردن مبدل سیم‌ کارت تلفن اضطراری است و بهتر است حتما از آن ها بهره بگیرید. البته قابل ذکر است که این سیستم فقط در کابین ‌های فاقد خط تلفن، مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

استفاده از آسانسور,توصیه های ایمنی آسانسور,توصیه های ایمنی استفاده از آسانسور

 • درهای بازرسی

حداقل ارتفاع و پهنای درهای بازرسی به ترتیب باید 74 متر و 6 متر و حداکثر ارتفاع و پهنای دریچه ‌های بازدید نیز باید ۵ متر باشند.

 • دستگیره آسانسور

دقت کنید که دستگیره داخل کابین آسانسور باید از زمین حدود 90 سانتی متر فاصله داشته باشد و بر روی فاصله 2 سانتی متری از بدنه کابین نصب شود.

 • روشنایی دائمی مناسب کف موتور خانه

شدت روشنایی نزدیک در طبقه ورد به آسانسور و در کف آن باید حدود 50 لوکس در نظر گرفته شود و حداقل روشنایی دائم آن 200 لوکس باشد. همچنین بهتر است در حین نصب آسانسور، بین هر چاه که 7 متر با یک دیگر فاصله دارند، 1 لامپ قرار دهید.

 • فاصله بین کابین و متعلقات آن

مناسب ترین و بهترین فاصله میان کابین و متعلقات آن؛ در داخل چاه آسانسور تقریبا 5 سانتی متر است و حتما برای ایمنی بیشتر باید این اندازه را در نظر بگیرید.

 • سقف کابین آسانسور

سقف کابین آسانسور باید طوری طراحی شود که بتواند وزن حداقل 2 نفر با وزن ۷۵ کیلوگرم را تحمل کند.

اگر این نکات و توصیه های ایمنی آسانسور در هنگام نصب کردن آسانسور در نظر گرفته شود؛ در آینده خطرات کمتری افراد استفاده کننده را تهدید می کند. اما و اگر زمانی آسانسور تان دچار مشکل شد؛ توصیه می شود از افراد حرفه ای کمک بگیرید زیرا انجام تعمیر آسانسور، به دانش و تجربه بسیار زیادی نیازمند است و باید با توجه به برخی اصول انجام شود.

نظرات برای این پست بسته شده است.