هنگام گیر کردن در آسانسور چکار کنیم؟

گیر کردن در آسانسور رایج ترین اتفاقاتی است که برای هر شخص ممکن است انجام بگیرد. بسیاری از مردم بر این باورند در مواقع از کار افتادن آسانسور با بیرون پریدن یا بالا رفتن از آن می توانند به سلامت از آن فضا بیرون بیایند، در صورتی که کاری بسیار غیر منطقی و خطر آفرین است. اکثر اتفاقاتی که در رابطه با آسانسور رخ می دهد به علت تلاش هایی است که افراد حاضر در آن جهت خروج انجام می دهند.

گیر کردن افراد در آسانسور,گیر کردن در آسانسور,گیرکردن آسانسور

از این رو توصیه می شود که تمامی عملیاتی که به منظور نجات مسافران داخل آسانسور قرار است  صورت بگیرد زیر نظارت مستقیم پرسنل آسانسور باشد. زیرا این افراد از تجربه و تخصص کافی در این زمینه برخوردار هستند  و به راحتی می توانند از به وجود آمدن خطرات احتمالی جلوگیری کنند. همچنین در شرایط ویژه اضطراری بهتر است عملیات نجات مسافرین داخل آسانسور به پرسنل آموزش دیده و حرفه ای سپرده شود.

افراد متخصص در حوزه آسانسور که معمولا در فروشگاه قطعات آسانسور مشغول به کار هستند، به افرادی که در آسانسور محبوس شده اند به منظور جلوگیری از خطرات موجود توصیه می کنند به موارد زیر توجه نمایند و آن ها را رعایت کنند.

مشکلات آسانسور,گیر کردن افراد در آسانسور,گیر کردن در آسانسور

  • در آسانسور بمانید زیرا آسانسور ایمن است و سقوط نخواهد کرد.
  • بهتر است به منظور جلوگیری ازبه هم خورد تعادلتان در هنگام حرکت دوباره آسانسور در کف آن و بر روی زمین بنشینید.
  • در رابطه با کمبود اکسیژن و هوا نگران نباشید، زیرا در چاه و کابین آسانسور جریان هوا برقرار است.
  • سعی کنید با افرادی که بیرون از آسانسور هستند تماس برقرار نمایید.
  • زمانی که درب های آسانسور توسط تیم نجات باز شد از درب ها فاصله بگیرید.
  • خونسردی خود را حفظ کنید و دیگران را نیز به آرامش دعوت کنید.
  • استرس تاریکی آسانسور را نداشته باشید چون معمولا در اکثر آسانسورها حتی در هنگام توقف نیزسیستم روشنایی همچنان فعال است. در صورت قطع برق نیز نگرانی از این بابت وجود ندارد و بیشتر آسانسور ها به منظور تامین روشنایی داخل کابین به سیستم باتری پشتیبان مجهز هستند.
  • مسافران بهتر است در کابین بمانند و از اهرم های مختلف جهت باز کردن درهای آسانسور استفاده نکنند. زیرا بسته بودن درها قطعا علتی دارد و اگر از اهرم جهت باز نمودن درها استفاده شود احتمال آنکه در حرکت آسانسورجهت نجات جان مسافران اختلالی ایجاد شود وجود دارد.
نظرات برای این پست بسته شده است.