چکیده ضوابط راه پله و آسانسور

با این که در چند سال اخیر؛ استفاده و به کار بردن آسانسور در ساختمان های مسکونی چند طبقه ضروری و الزامی شده است، اما هنوز هم برخی از ساختمان ها از آن استفاده نمی کنند و تردد و رفت و آمد افراد، بین طبقات از طریق راه پله انجام می شود.

در واقع یک سری ضوابط راه پله و آسانسور وجود دارد که تمام افراد بهتر است با چکیده ای از آن ها آشنا شوند تا در آینده اگر با مشکلی مواجه شدند؛ بتوانند به راحتی آن را حل کنند.

ضوابط معلولین، آتش نشانی و ایمنی در مورد راه پله و آسانسور

 • ابعاد داخل به داخل باکس آسانسور 200 در 160 سانتی متر مربع یا (3 متر)
 • ابعاد داخل به داخل باکس راه پله 480 در 240 سانتی متر مربع یا (11٫5 متر)
 • ابعاد لابی جلوی آسانسور 150 در 150 سانتی متر یا (2٫25 متر)
 • ارتفاع پله 17 سانتی متر و عرض کف آن حدود 30 سانتی متر
 • دیوار دور تا دور باکس آسانسور و باکس راه پله 20 سانتی متر
 • در هر ساختمان 4 طبقه به کار بردن؛ 1 واحد راه پله و 1 آسانسور
 • در ساختمان های بیشتر از 4 طبقه؛ استفاده حداقل از 2 واحد آسانسور و راه پله
 • فاصله داشتن حداقل 140 سانتی متر پله از درب ورودی
 • استفاده از حداکثر 12 پله متوالی در هر بازو
 • حداکثر فاصله 10 متر درب آپارتمان تا ورودی پله های فرار

حداقل مساحت مفید,ضوابط راه پله و آسانسور,حداقل مساحت مفید

ضوابط حیات خلوت و نورگیر

 • دقت داشته باشید که حداقل مساحت مفید نورگیری در قطعات و بخش های کوچک تر از 200 متر مربع؛ برای فضاهای اصلی حدود 6٪ مساحت زمین، نورگیر و برای فضاهای فرعی حدود 3٪ مساحت زمین نورگیر ضروری است.
 • همچنین حداقل مقدار نورگیری در قسمت های بزرگ تر از 200 متر مربع جهت فضاهای اصلی؛ معادل هر 12 متر مربع حدود 3 متر و در قسمت های فرعی، معادل 6 متر مربع حدود 2 متر ضروری است که توصیه می شود آن ها را در نظر بگیرید.
 • در فضاهای اصلی باید فاصله 2 پنجره در روبه روی هم 6 متر باشد.
 • فاصله 2 پنجره در فضاهای فرعی رو به روی هم باید حداقل 4 متر در نظر گرفته شود.
 • 2 پنجره رو به روی هم در فضای فرعی و اصلی؛ باید با فاصله 4 متر از یک دیگر نیز قرار بگیرند.

حداقل مساحت مفید,ضوابط راه پله و آسانسور,حداقل مساحت مفید

ضوابط شهرداری و یک سری از نکات قابل توجه در طراحی معماری

 • قرارگیری 1 پارکینگ استاندارد با حداقل مساحت مفید دهانه حدود 2٫5 متر مربع
 • قرارگیری 2 پارکینگ در بغل دست یک دیگر با حداقل دهانه 4٫5 متر مربع
 • قرار گرفتن 3 پارکینگ در کنار یک دیگر، با حداقل دهانه 605 متر مربع
 • در نظر گرفتن طول پارکینگ حدود 2٫5×5 متر مربع
 • در نظر گرفتن حداقل 5 متر مربع شعاع گردش جهت مانور
 • عرض رمپ 1 طرفه 5٫3 متر مربع
 • عرض رمپ 2 طرفه؛ 7 متر مربع
 • در نظر گرفتن شیب رمپ پارکینگ حدود 15 درصد
 • ساخت 1 پارکینگ برای واحدهای مسکونی تا 150 متر مربع
 • ساخت 2 پارکینگ برای واحدهای مسکونی 150 تا 250 متر مربع
 • ساخت 3 پارکینگ برای واحدهای مسکونی بالای 250 متر مربع
 • در نظر گرفتن 2٫40 متر جهت حداقل ارتفاع مناسب پیلوت
 • حداکثر ارتفاع مفید زمین؛ 2٫60 متر
 • ارتفاع مفید خر پشته حدود 2٫60 متر
 • حداکثر ارتفاع مناسب جهت واحد تجاری 4٫50 متر
 • حداقل مساحت مفید لازم برای ورودی پارکینگ 1٫80 متر
 • حداقل ارتفاع چاله مربوط به آسانسور؛ 1٫60 متر
 • حداقل عرض نشیمن حدود 3٫00 متر
 • حداقل عرض آشپزخانه حدود 80٫1 متر
 • حداقل عرض پاگرد حدود 1٫20 متر
 • حداقل عرض اتاق خواب حدود 2٫50 متر

همان طور که می دانید؛ راه پله ها و آسانسورها نقشی کلیدی در زیبایی پلان ساختمان دارند و راحتی را برای رفت و آمد به طبقات، مهیا می کنند. از این رو لازم است با ضوابط مهم در خصوص راه پله و آسانسور آشنا شوید و در حین ساخت و ساز؛ آن ها را رعایت کنید.

نظرات برای این پست بسته شده است.