پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک – مشخصات فنی

مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک 1- پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک باید قابلیت حرکت در دو جهت پایین و بالا را داشته باشد. تغییر جهت حرکت پس‌ از تخلیه کامل افراد به‌ عهده تکنسین مقیم و مسئول پلکان برقی می‌ باشد. جهت حرکت نباید توسط مسافرین قابل‌ تغییر باشد. 2- در …

پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک – ویژگی‌ های سازه

ویژگی‌ های سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک 1- نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد شده از طریق پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک به سازه ساختمان و نیروی قابل‌ تأمل قلاب‌ های نصب پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک متناسب با عرض پله، ارتفاع، زاویه و نوع مصالح مورد استفاده توسط …

پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک

الزامات اولیه طراحی مهندسین طراح باید با استفاده از اطلاعات این بخش و اطلاعات تکمیلی اخذ شده از شرکت‌ های معتبر سازنده نسبت‌ به انتخاب نوع، تعداد، ظرفیت و مکان صحیح قرارگیری پلکان برقی اقدام نمایند و مسئولیت هر گونه اشتباهی در خصوص موارد ذکر شده به‌ عهده آنان می‌ باشد. 1- پلکان برقی باید …

مقررات ملی ساختمان ایران – قسمت سوم

ما در ادامه مقاله بلاگ فروشگاه لوازم آسانسور سعی کرده ایم طبقه بندی ساختمان ها از نظر میزان تردد جمعیت را برای شما بیان کنیم. طبقه بندی ساختمان ها از نظر میزان تردد جمعیت دسته اول: ترافیک سبک بدون داشتن زمان اوج ترافیک شامل کاربری های صنعتی، انبار و مخاطره آمیز دسته دوم: ترافیک متوسط …

مقررات ملی ساختمان ایران – قسمت دوم

ما در ادامه مقاله بلاگ فروشگاه لوازم آسانسور سعی کرده ایم به تعاریف مختلف آسانسور بپردازیم. تعاریف آسانسور آسانسور: وسیله ای است متشکل از کابین، معمولا وزنه تعادل و اجزای دیگر که با روش های مختلف، مسافر، بار یا هر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جابه جا می کند. آسانسور کششی: آسانسوری است …

مقررات ملی ساختمان ایران – قسمت اول

ما در ادامه مقاله بلاگ فروشگاه لوازم آسانسور سعی کرده ایم مراحل طراحی آسانسورها و پلکان برقی را برای شما بیان کنیم. آسانسورها و پلکان برقی این مبحث حداقل ضوابط لازم را برای جانمایی، طراحی، تامین پیش نیازهای نصب، بهره برداری ایمن و بهینه از آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک وضع می نماید. …

تاثیرات آسانسور بر سازه ساختمان – قسمت سوم

درهای طبقات، درها و دریچه های اضطراری و بازدید حداقل ارتفاع مفید ورودی کابین در طبقات برای ورود عادی باید 200 سانتی متر با رواداری 5 سانتی متر باشد. درهای طبقات باید پس از نصب ریل های راهنما طبق نقشه های مورد نظر به صورت کاملا شاقول شده نصب شوند و هیچ گونه شکاف یا …

تاثیرات آسانسور بر سازه ساختمان – قسمت دوم

موتورخانه بهترین محل جانمایی موتورخانه در بالای چاه آسانسور است، هرچند ممکن است به دلیل پاره ای محدودیت ها، موتور خانه در پایین یا کنار چاه آسانسور باشد. فضای موتور خانه باید به اندازه ای باشد که امکان جای دادن تجهیزات و فضای مناسب جهت تردد ایمن افراد مجاز و تعمیرات احتمالی را داشته باشد. …

تاثیرات آسانسور بر سازه ساختمان – قسمت اول

برای طراحی سازه ای قطعات مرتبط با آسانسور در ساختمان ها که شامل قطعات و اتصالات واقع در چاه، چاهک و اتاقک موتورخانه می باشند، به کار برده می شود. ضوابط طراحی سازه ای اسکلت کابین آسانسور و زنه تعادل که بر اساس استانداردهای مربوطه توسط سازنده آسانسور لازم الاجراست شامل این مقررات نمی باشد. …

طراحی و آماده سازی محل آسانسور و اجزا آن

جانمایی آسانسور طراح باید محل صحیح قرارگیری آسانسور در ساختمان را با توجه به معیارهای سهولت دسترسی و سهولت رفت و آمد مسافران و هدایت آن ها به سمت آسانسور تعیین نماید، به گونه ای که آسانسور مرکز حرکتی و ترافیکی ساختمان قرار گرفته و بتوان با کمترین حرکت و جابه جایی مسافر یا بار، …