Hydraulic Elevator

ویژگی‌ های آسانسورهای هیدرولیک

ویژگی‌‌های آسانسور‌های هیدرولیک

1- در صورتی ‌که سیستم از نوع مستقیم باشد جک باید دارای شیر اطمینان مخصوص باشد. در صورتی ‌که از نوع غیر مستقیم باشد علاوه‌ بر شیر اطمینان مخصوص، تدابیر ایمنی برای پیشگیری از سقوط آسانسور در اثر پاره شدن سیم بکسل مطابق استاندارد شماره 2-6303 سازمان ملی استاندارد ایران در نظر گرفته شود.ویژگ‌های آسانسور‌های هیدرولیک

2- در صورتی‌ که بیش‌ از یک جک برای جابجایی کابین به ‌کار رود باید به ‌نحوی به همدیگر مرتبط شوند که فشار روغن آنها همواره یکسان باشد.

3- در صورتی ‌که آسانسور هیدرولیک از نوعی باشد که نیاز به حفر چاه جهت استقرار جک باشد (چاه جک) باید پیش‌ بینی لازم جهت حفر این چاه به عمل آید.

4- چاه جک (در صورت وجود) باید نسبت‌ به نفوذ آب مقاوم باشد و با دقت شاقولی ۲۵ میلی متر در ارتفاع سه متر عرض اجرا گردد.

5- سایر الزامات مانند محاسبه‌ تعداد، ظرفیت، جابجایی که برای آسانسورهای کششی مقرر شده، برای آسانسورهای هیدرولیک نیز لازم‌الاجرا می ‌باشد.

آسانسور هیدرولیک,ویژگی آسانسور,ویژگی‌ آسانسور هیدرولیک

الزامات آسانسورهای حمل خودرو

1- تعبیه آسانسورهای خودروبر به‌عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پارکینگ کلیه ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری و عمومی ممنوع می ‌باشد.

2- در پارکینگ‌ های طبقاتی و ساختمان‌ هایی که طبقات پارکینگ در کنار ساختمان قرار دارند، تعبیه آسانسورهای خودرو بر مجاز می ‌باشد. در این شرایط تعداد مورد نیاز آسانسور باید براساس محاسبات ترافیکی آن تعیین شود (تعبیه حداقل ۲ آسانسور الزامی است).
3- تامین نیروی برق ثانویه (ژنراتور) به‌ منظور سرویس ‌دهی کامل آسانسورهای خودرو بر الزامی است.

4- در ساختمان‌ هایی که حمل خودرو در آنها ممنوع نشده‌ است، رعایت مقررات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در مورد ویژگی‌های آسانسور‌های هییدرولیک، در خصوص راه‌ های خروج، سیستم‌های اعلان حریق اتوماتیک و دستی، سیستم‌ های اطفای حریق و … الزامی است.

5- به‌ منظور تخلیه گاز و دودهای خروجی از اگزوز خودروها، تعبیه فن‌ های مکنده متناسب با حجم کابین در سقف کابین و در بالای چاه آسانسور الزامی است.

6- کابین آسانسورهای خودرو بر باید دارای درِ اتوماتیک با سیستم محرکه مجزا باشد و درهای طبقات نیز از نوع اتوماتیک انتخاب شوند.

7- در هر کابین باید دو شستی احضار در دو سمت دیواره کابین نصب شود. محل قرارگیری این شصتی‌ ها باید به‌ گونه‌ ای باشد که راننده خودرو هنگام ورود و خروج از هر دو سمت امکان دسترسی به دکمه‌ های طبقات و کلیدهای توقف اضطراری را دارا باشد.

8- استفاده از چشم الکترونیکی پرده‌ ای دوبعدی یا سه‌ بعدی در ورودی‌ (های) کابین الزامی است.

9- آسانسور حمل خودرو باید به سیستم تراز طبقه مجدد مجهز باشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.